Výmena a vrátenie tovaru

Reklamácia tovaru 

Záručná doba je 24 mesiacov na všetky produkty, ak nie je uvedené inak.

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. 

- Informujte nás, že máte záujem tovar reklamovať. 

- Napíšte nám email na: info@kabelky.sk  

- Budeme vás informovať ako ďalej postupovať. 

- Zabaľte tovar do krabice a zašlite na adresu: od A po Zet,s.r.o

                                                                  Masarykova 22

                                                                   080 01 Prešov 

Je potrebné, aby ste nás o reklamácii informovali a komunikovali o reklamačnom postupe. 

Výmena tovaru

Do 14. dní môžete tovar vymeniť bez udania dôvodu. Predtým nás kontaktujte na: info@kabelky.sk 

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. 

LS00203-RED_(1)